Th Braskamp en Aris Knikker

In de loop der jaren is Th Braskamp met geen enkele schilder in verband gebracht behalve met Aris Knikker en soms met broer Jan Simon Knikker of zoon Jan Simon Knikker jr; Beide Jan Simons schilderden onder de naam Jan Knikker. Volgens RKD schilderde Aris Knikker ook onder de naam W. Markestein en vermoedelijk Henk Welther. Jan jr schilderde ook onder de naam H. Endlich. De werkelijkheid ligt nog wat ingewikkelder:
De voormalige website "Collectie Schilderijen A.& S. van der Zouw" meldde over Welter: "Uit een artikel van de heer Heerkens Thijssen, Register Makelaar en Taxateur in Haarlem in het Kunst en Antiek journaal van juni/juli 2005, blijkt dat Henk Welther een Haagse kunstbemiddelaar was die ongesigneerd werk van o.a. Arnoud van Gilst, Jan en Aris Knikker, Jan Knikker junior en Henk Schallenberg inkocht en dit werk voorzag van zijn eigen signatuur of dat van H Endlich of W. Markenstein. Werk voorzien van deze signaturen kan dus van verschillende “scheppers” zijn. Van een kleinzoon van Henri Welther ontvingen wij de volgende aanvullende informatie over de signaturen H Welther, H Endlich en W Markenstein. Het blijkt niet alleen om de schilder/kunsthandelaar Hendrik Welther (1885-1947) te gaan, maar ook om zijn broers Henri Welter (1886-1948) en Willem Frederik Welter (1895. Alle drie de broers handelden in werk van o.a. Arnoud van Gilst, Jac L. Jongsma, Aris Knikker, Henk Schallenberg, Jan Knikker, Cornelis de Bruin en Jan Knikker jr. Henk Welther signeerde met H Welther, Henri Welter met de naam van zijn moeder H Endlich en Willem Frederik Welter signeerde met W Markenstein naar de familienaam van zijn vrouw. Na hun dood werden de signaturen door vervalsers, veelvuldig op bestaand en op ongesigneerd werk van anderen geplaatst."


In 1999 kreeg ik een eerste suggestie dat één van de Jan Knikkers onder de naam Th Braskamp zou schilderen. Bij de voorbereiding van de tentoonstelling van 2009 is geopperd dat schilderijen van Th Braskamp van Aris Knikker zouden zijn, een later weer verworpen gedachte. In 2010 vertelde een eigenaar van een schilderij van Th Braskamp me zeker te weten dat zijn schilderij van Aris Knikker is. Hij ontleende die kennis aan een CD Kunstkoopindex versie 2009 met een schat aan informatie over verhandelde schilderijen. Daarop wordt bij Aris Knikker vermeld dat hij ook schilderde onder de pseudoniem Th Braskamp. Hans Aalberts (één van de partners van Kunstkoopindex) mailde me "Dat de kwaliteit van de Braskampen minder is vergeleken met een met de echte naam van Aris ondertekend schilderij, is ook logisch en normaal. Schilders willen in hun toptijd (en ook gold dat voor Aris in de jaren dertig) produktie en dus snelwerk, maar wilden hun naam niet te grabbel gooien. Het is voor ons - die per jaar zeker zo'n 10.000 prijzen langs ons zien gaan - een bekend feit dat werken gesigneerd met de pseudoniem (ook al bestaat er geen of weinig twijfel) toch een stuk minder opbrengen dan werken met de echte naam. Kortom ik denk inderdaad dat Th Braskamp een van de pseudoniemen van Aris Knikker is."
Later dat jaar kwam ik in contact met een andere eigenaar die in 2002 een schilderij kocht waarbij de verkoper samen met het schilderij materiaal leverde met de suggestie dat Th Braskamp een pseudoniem is van Aris Knikker. In 2011 werd een kunstwerk geschilderd op een paneeltje op marktplaats geadverteerd als "Th Braskamp is een van de pseudoniemen van Aris Knikker". Ook in 2012 werd op marktplaats een schilderij aangeboden als Th Braskamp pseudo Aris Knikker.

Om twee redenen lijkt mij de connectie tussen Th Braskamp en Aris Knikker toch niet echt waarschijnlijk. Mijn voornaamste reden is dat de schilderijen van Aris Knikker (en ook van beide Jan Knikkers) en die van Th Braskamp verschillen; Die van de Knikkers zijn anders, artistieker. Wel zijn de thema's vaak dezelfde. Zie bij voorbeeld Afbeeldingen Aris Knikker via Google of Afbeeldingen W. Markestein via Google. Mijn tweede reden is dat de Knikkers zelden de standaardmaten van Th Braskamp gebruiken.