"Tussen Amersfoort en Leusden bij Bavoort"

Dit schilderij (50 x 40) is omstreeks 1930 gekocht in Concordia in Amersfoort. Volgens de eigenaar zou het geschilderd zijn tussen Leusden en Amersfoort, bij Bavoort.
De eigenaar verzocht in 1980 een Groningse kennis naar de antecedenten van het schilderij te zoeken. Vanwege de oorsprong ging hij rondom Amersfoort zoeken naar Braskamp in de telefoongidsen en kwam zo bij mij -in Driebergen- terecht. Dit is de start geweest van het zoeken naar de antecedenten van de schilder terwijl op dat moment de Braskamp-stamboom al aardig compleet was.