"Amsterdams havengezicht"

Mijn informant verkreeg dit schilderij (50 x 70) in 2013 bij de verhuizing van zijn vader die het al sinds lange tijd in huis had hangen. Het hing vroeger in het huis van diens vader in Tiel. Die had een fietsenfabriek en zou het schilderij ontvangen hebben als betaling in natura voor één of meerdere fietsen tijdens de tweede wereldoorlog.