"Bruggetje in Giethoorn"

Dit schilderij (50x40) is een karakteristiek plaatje van een gracht in Giethoorn met een bruggetje erover en aan weerszijden een boerderijtje.
Het schilderij komt uit een erfenis maar de precieze herkomst en het verhaal eromheen zijn onbekend. De eigenares kwam met me in contact via de website.