"Visserman"

Dit schilderij (23? x29) is eigendom van de vriendin van mijn informant. Zij erfde het van haar ouders, die het in elk geval vanaf ca 1955 hadden. Haar ouders hebben het laten taxeren bij een kunsthandel in Zwolle die op een waarde kwam van fl 3.000 a fl 4.000 en toeschreef aan Sophia Maria von Beckenrath Glusenkamp. Achterop het schilderij zit een notitie met de tekst over Sophia Maria uit 'Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950', van Pieter A. Scheen. Dit is het tweede kunstwerk van Th Braskamp dat is toegeschreven aan Sophia Maria von Beckenrath Glusenkamp. De eerste was Bloemstilleven, maar in beide gevallen lijkt me dat onjuist.
De zus van de eigenaar heeft een soortgelijk schilderij en hun ouders zeiden altijd dat die van de eigenaar het echte schilderij was en die van haar zus een kopie.