"Molens aan een vaart"

Dit schilderij (50x40) heeft een bekend motief maar is een bijzonder fraai exemplaar. Mijn informant heeft het van zijn oma geërfd die woonde in Zaandam. Zij heeft het schilderij aan de deur gekocht in de jaren dertig (crisistijd), naar verluid van de schilder zelf. Wat ervoor is betaald is mijn informant niet bekend.