"Boot in een haven"

Dit schilderij (50x40) is in 2002 gekocht van een particulier die op kleine schaal ondermeer schilderijen koopt en verkoopt. Hij had hem op zijn beurt gekocht van een kennis. Hoe die eraan is gekomen wordt nog nagegaan.
De verkoper is me op het spoor gekomen via de Internetsite over de schilder.

Links op dit schilderij is het dak te zien van het Centraal Station in Amsterdam. De achtergrond van het schilderij wordt gevormd door het westelijk havengebied.