"Paard met tweewielige kar"

Dit schilderij (50x40) stelt voor een paard met een tweewielige kar op de heide met een boer iets schept, misschien heideplaggen.
De eigenaar kwam me op het spoor via Internet. Hij erfde het schilderij van zijn ouders die het misschien ca 1936 gekocht hebben in Den Haag.