"Vrachtscheepje op de Zuiderzee"

Het echtpaar dat dit schilderij (29 x 23) bezit verkreeg dit uit de boedel van grootvader. Het verhaal gaat dat het afkomstig is uit de boedel van een uit te ruimen huis in de twintiger of dertiger jaren, grootvader was in die tijd verhuizer.
Dit is het eerste schilderij van dit formaat dat op zijn kant ligt. Rechtopstaand was dit formaat al wel op de site aanwezig, zoals Molens aan een plas dat eveneens geschilderd is op een houten paneeltje.
De eigenaar legde contact via Internet.