"Plas met twee molens en visser"

Dit schilderij (50 x 40) is afkomstig van de ouders van de eigenaar. Die woonden in Alphen aan de Rijn en hadden het schilderij van een oude horlogemaker die ook in schilderijen handelde. Het hing zeker sinds 1960 bij zijn ouders.
De eigenaar kwam me in 2012 op het spoor via de internetsite.