"Kaasmarkt Alkmaar"

Dit kunstwerk (21 x 31) stelt de kaasmarkt voor de Waag in Alkmaar voor. Het lijkt een afdruk van een houtsnede of een linoleumsnede en het is het eerste voorbeeld van deze kunstvorm.
De eigenaar heeft het eind tachtiger jaren gekocht op een Amsterdamse veiling.
In 2017 is een tweede afdruk geadverteerd op Marktplaats. Deze was verkregen uit een Maarssense erfenis. Eigenlijk staat er Th Braskap onder.

Op Marktnet stond een advertentie uit 2009 met exact dezelfde prent, zijnde een ets van J. Huiskamp. Deze ets is in 1935 als huwelijkscadeau gekregen door de ouders van de eigenaar. Onder de prent van Th Braskamp staat links Kaasmarkt en in het midden Alkmaar, onder die van J. Huiskamp staat Kaasmarkt en Waagtoren.