Jukwerd

        

Op de dakruiter van de kerk in Jukwerd stond een vaan met het wapen-Rengers-Tjarda van Starkenborgh. Zie foto uit 1969 in het archief van Kerken-in-Beeld Rijksuniversiteit Groningen. In dit archief is ook tekening (van J.M. Feenstra?) te zien van de voormalige kerk uit 1536, die in 1866 werd afgebroken. Daarop lijkt een andere vaan te staan.
In 1981 werd de kerk eigendom van beeldend kunstenaar Rieks Pepping. Sindsdien woont en werkt hij in de kerk. (Website: www.riekspepping.nl).
De vaan staat niet meer op de kerk.

Bron over de vaan van Jukwerd: Stichting Oude Groninger Kerken. "Windwijzers op Groninger torens en kerken - deel I", K.T. Meindersma.
A. Pathuis: Wapens, omgeven door liefdeknopen: Rechts: Rengers [2]. Links: Tjarda van Starkenborgh. Op de foto van de vaan is het andersom: Rengers links en Tjarda rechts.


terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto kerk (juli 2006) augustus 2011; foto windvaan augustus 2008 Rieks Pepping


foto Rieks Pepping, Kunst uit Jukwerd
Rengers. Bron: Hellum op internet
        
Tjarda van Starkenborgh. Bron: site 't Marnehoes, Wehe
        
bron: site 't Marnehoes, Wehe