Nazaten van
Willem Hendrik Braskamp uit Apeldoorn
(1770 - 1936)

Willem Hendrik Braskamp

Op 16 maart 1746 wordt in Apeldoorn Jan Braskamp geboren. Hij is het vierde nog levende kind van Willem Hendrik Braskamp en Thijsje Muller.
Jan wordt boekhouder, en trouwt met de Amsterdamse Anna Winser. Het nageslacht van Jan Braskamp behelst in totaal 56 individuen, verspreid over slechts 4 generaties, waarvan in de vierde generatie slechts één persoon: Bernard Braskamp. Gezien het grote aantal personen zal ik hier slechts de directe lijn van Jan naar Bernard beschrijven.

Naast Jan zijn er meer nazaten van Willem Hendrik teruggevonden in Amsterdam. Jans zuster Jacoba (geboren 1736) trouwt in 1756 in Amsterdam, en zijn zuster Aaltje, die in Apeldoorn woont, wordt er in 1804 begraven. Ook Aaltje (1793), de jongste dochter van Jans broer Gozewijn, woont in Amsterdam, en haar oudere broer Willem Hendrik, trouwt er in 1812, hoewel ook hij in Apeldoorn woont.

Aaltje Braskamp, het nichtje van Jan is dienstbode en trouwt op 31 juli 1822 met de timmerman Frans Voskeuil. Bekend is dat het paar bedeling ofwel armenzorg ontving vanuit een zogenoemd "Huiszittenhuis", ofwel een huis van waaruit de bedeling werd georganiseerd voor armen die wel in een eigen huis woonden.

Jan Braskamp

Jan Braskamp en Anna Winser trouwen op 11 mei 1770. Jan woont dan op de Keizersgracht. Anna woont op de Lauriergracht, waar het gezin later ook woont.
Het paar krijgt zeven kinderen, van wie de laatste twee jong sterven. Een achtste kind wordt dood geboren en wordt begraven op het Westerkerkhof. De kinderen worden gedoopt in de Noorderkerk en de Westerkerk.
Anna overlijdt in 1813; Jan op 14 april 1817.

Johannes Mattheus Braskamp

Johannes Mattheus is de tweede zoon van Jan en Anna, geboren op 20 december 1772. Op 15 mei 1801 trouwt hij met Cornelia Donselaar. Hij woont dan op de Herengracht en is makelaar van beroep
Johannes Mattheus en Cornelia krijgen tien kinderen, zes zoons en vier dochters. Het eerste kind overlijdt na een maand; het jongste na een half jaar. Beiden heten Jan.
Cornelia overlijdt op 2 november 1835. Johannes Mattheus overlijdt op 20 november 1843, in Apeldoorn.

Bernardus Braskamp

Van vier kinderen van Johannes Mattheus is bekend dat zij in Amsterdam leefden: de oudste (levende) zoon Bernardus, zijn jongste broer Abraham Benjamin en twee zusters, Stephana Catharina en Sara Bernardiena Anthonia. Abraham Benjamin krijgt twee kinderen; Sara Bernardiena Anthonia negen. Stephana Catharina blijft kinderloos.

Bernardus, geboren op 23 februari 1803, is boekhouder, evenals zijn grootvader Jan. Hij trouwt op 20 april 1825 met Cornelia Hendrina van Velzen. Het paar woont op de Grote Oostenburgerstraat, kanton 1 no. 13. Het paar krijgt acht kinderen; drie overlijden er jong.
Bernardus overlijdt op 29 april 1875.

Johannes Mattheus

De derde zoon van Bernadus, Johannes Mattheus, is geboren op 13 maart 1830 en is lampenmaker van beroep. Op 13 augustus 1862 trouwt hij met Hendrika Willemina Hoefman. Een jaar later, op 3 juli 1863, krijgt het paar een zoon, Bernardus. Weer een jaar later, op 17 juli, overlijdt Johannes Mattheus.
Na zijn dood hertrouwt Hendrika Willemina nog twee maal, voor zij op 6 maart 1895 door verdrinking om het leven komt.

In de generatie van Johannes Mattheus leefden nog vier nazaten van Jan Braskamp in Amsterdam. Johannes’ broer Adriaan Joan Theodorus blijft kinderloos; de jongste broer Karel heeft één aangenomen dochter. Drie achternichten blijven kinderloos. Drie nazaten leefden buiten Amsterdam

Bernardus Braskamp

De enige nazaat van Jan Braskamp in de vierde generatie, binnen of buiten Amsterdam, is Bernardus. Hij is onderzoeker bij het abattoir. Op 18 april 1895 trouwt in Haarlem hij met Elisabeth Nagel. Het paar woont in Amsterdam, waar Elisabeth in 1929 overlijdt. Bernardus vertrekt op 3 oktober 1936 naar Helmond.