Locaties

Hieronder worden veel locaties beschreven waarnaar in archieven wordt verwezen in relatie tot Braskamps in Amsterdam. Het gaat vooral om straten en kerken en kerkhoven. De woonplaats wordt soms vermeld bij een huwelijk, geboorte of overlijden. Kerkregisters vormen vaak de bronnen van geboortes, huwelijken en overlijdens. Daarom zijn deze vaak te koppelen aan een bepaalde kerk of begraafplaats.

Sommige afbeeldingen en beschrijvingen zijn ontleend aan de prachtige websites van Bureau Monumentenzorg Amsterdam en het Amsterdams Gemeentearchief.

Op onderstaande kaart uit 1698 (waarop het Zuiden naar boven wijst) zijn de locaties aangegeven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3

Straten

Boomstraat

Tussen 1825 en 1857 woonde op de Boomstraat 80 Wolter David Braskamp.

De Boomstraat in 1937. Voor nr. 80 de handkar

Buiten Wieringerstraat

Rond 1885 woonde Karel Braskamp met zijn eerste echtenote en dochter op Buiten Wieringerstraat 8.

Egelantiersgracht

De huwelijksakte van Hermina Braskamp en Jurriaan Kok vermeldt dat Jurriaan Kok woonde aan de "Negelantiersgragt".

Elandstraat

Hendrik Braskamp woont rond 1730 op de Elandstraat bij de hoek met de Hazenstraat.

De hoek Elandstaat - Hazenstraat in 1930

't Franse Pad

't Franse Pad was een verbastering van het Franzenpad. Dit was een benaming voor de Goudsbloemgracht, de tegenwoordige Willemstraat.
Op het Franse Pad woonde Hermina Braskamp (ca. 1757).

De Willemstraat rond 1920; in het midden huisjes van eind 17e eeuw

Geertruijdesteeg

De Sint Geertruidensteeg loopt tussen de Nieuwezijds Voorburgwal en de Nieuwe Nieuwstraat, op een plaats waar tot het eind van de zestiende eeuw het Sint Geertruidenklooster was. Tegenwoordig is de steeg afgesloten voor publiek.
In de Geertruijdesteeg woonden Herman Brascamp en Grietje Claes met hun kinderen Jan, Stijntje, Dirck en Geertruijt (circa 1652). Ook zoon Jan woonde er met zijn vrouw Jannetje Kistemaecker en zijn kinderen Margrietje, Johannes, Hermannus en Claes (circa 1678).

De Sint Geertruidensteeg in 1915 In 1947 werd de Geertruidensteeg beschreven: "Het is een heel nauw steegje waar je op sommige plaatsen met je vingers van muur tot muur rijkt. Het is fascinerend oud-Amsterdam in zakformaat, doch u bent er beslist niet thuis, als u alleen van propere huizen in royale straten houdt!
De lichtval is daar zo bijzonder; van dat gedempte vale licht als van een schilderij van IsraŽls. Daar hangt iets zeer ontroerends, in dat steegje; van dingen en van mensen, die elkaar nauw verwant zijn. Die muren, die stenen, dat houtwerk van allerlei merkwaardige bouwsels, hebben altijd heel dicht bij elkander geleefd; zij kennen elkanders geheim van eeuwen. Zij hebben zich nimmer vermomd of opgepleisterd. Zij zijn zoals zij zijn, nu en eeuwen lang. De stemmen van de geslachten, die hier leefden zijn blijven hangen; wie zal hun aantal tellen?"

Haarlemmerdijk

Over de Haarlemmerstraat schrijft het "XYZ van Amsterdam":
"Vroeger hadden bewoners van de Haarlemmerstraat een slechte naam, zoals ons Bredero vertelt in zijn Spaansche Brabander. Trouwens, in de 17e eeuw was er voor deze blijkbaar zeer roerige buurt een substituut schout extra ordinaris. De buurt is veel verbeterd, sinds Haarlemmerdijk met -straat een drukke verkeersweg werd. Toen kwamen er logemeneten (1632 werd de Haarlemmertrekvaart geopend) en herbergen, later gingen er vele scheepskapiteins in ruste wonen."

Op de Haarlemmerdijk woonde Jan Harmenszoon Brascamp bij zijn dood in 1699.

Hazenstraat

Abraham Benjamin Braskamp woont bij zijn overlijden in 1889 op de Hazenstraat. Zijn dochter Maria Catharina overlijdt daar ook, in 1884, in haar vaders huis.

De Hazenstraat in 1923

Herengracht

In 1613 werd besloten tot de aanleg van de Herengracht als begin voor de stadsuitbreiding aan de west- en zuidkant met de drie hoofdgrachten (Keizersgracht en Prinsengracht) en de Jordaan, die het Amsterdam van eind zestiende eeuw omringt.
Ergens aan deze gracht woonden de (aanstaande) echtgenotes van Jan Braskamp in 1678 en zijn naamgenoot die in 1691 trouwden.
Johannes Mattheus Braskamp, van geen van beiden familielid, woonde bij zijn huwelijk in 1801 op de "Heerengracht bij de Gasthuismolensteeg no 184".

Herenmarkt

De Herenmarkt ligt aan de Brouwersgracht, aan het Noordelijke einde van de Herengracht. De huwelijksakte van Jacoba Braskamp en Willem Adolf Rasch vermeld dat Willem Adolf ten tijde van het huwelijk, in 1756, op de Herenmarkt woonde.

Keizersgracht

In 1613 werd besloten tot de aanleg van een stadsuitbreiding aan de west- en zuidkant met de drie hoofdgrachten (Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht) en de Jordaan, die het Amsterdam van eind zestiende eeuw omringt.
Op de Keizersgracht woonde Jan Braskamp ten tijde van zijn huwelijk met Anna Winser in 1770. Later woonde hij op de Lauriergracht

Kerkstraat

De Kerkstraat ligt tussen de Prinsen- en Keizersgracht en strekt zich uit van de Leidsegracht tot de Amstel.
Bij haar dood in 1699 woont Geertruij Brascamp in de Kerkstraat. De kaart (van 1698) laat zien dat deze straat in die tijd aan de rand van de stad lag, in een gebied met weinig bebouwing.

Koningsdwarsstraat

De Koningsdwarsstraat ligt ten oosten van de Amstel, vlakbij de Montelbaanstoren.
Hier woonde rond 1900 Bernardina Frederika Louisa, de dochter van Karel Braskamp en Johanna Catharina Rohlandt.

De Koningsdwarsstraat

Korte Prinsengracht

De Korte Prinsengracht vormt het verlengde van de Prinsengracht na de Brouwersgracht.
Op nummer 59 woonde Abraham Benjamin Braskamp ten tijde van de geboorte van zijn zoon Abraham Ferdinand in 1852. Abraham Benjamin verhuisde later naar de Brouwersgracht en de Hazenstraat.

Korte Prinsengracht nummer 27 t/m 47 bij hoek met Haarlemmerstraat in 1906

Lauriergracht

Jan Braskamp woonde sinds zijn huwelijk in 1770 op de Lauriergracht, waar zijn echtgenote Anna Winser daarvoor al woonde. Het gezin woonde aan de noordkant van de gracht, tussen de Lijnbaansgracht en de Tweede Laurierdwarsstraat.

Laurierstraat

De kleindochter van de Jan Braskamp die op de Lauriergracht woonde, Stephana Catharina Braskamp, woonde bij haar overlijden in 1881 op Laurierstraat 105, het tweede huis van links op de foto.

Laurierstraat op de hoek met de 2e Laurierdwarsstraat in 1931

Looiersstraat

Harmanus Braskamp woonde bij zijn huwelijk in 1715 op de Looiersstraat.

De Looiersstraat in 1931

Nieuwendijk

Willem Hendrik Braskamp, de oudste zoon van Jan Braskamp woont ten tijde van zijn huwelijk met Yda Hermina Kocq in 1792 op de Nieuwendijk bij de "Oude Haarlemmersluis".

Het Noortse Bos

Het Noortse Bos was oorspronkelijk een buurt met veel bomen, rond de bekende herberg 't Boshuis, ten noorden van de Wetering. Het was het terrein, begrensd door de Spiegel-, Reguliers-. Prinsen en Lijnbaansgracht. De buurt wordt nu door de gedempte Vijzelgracht verdeeld in Looiers- en Weteringbuurt. Vanaf 1670 werden hier door het Weeshuis, het Gasthuis en het Leprozenhuis woningen gebouwd voor wevers, wolkammers en spinners. Na 1685 hebben zich hier vooral Franse vluchtelingen gevestigd.

De woonplaats van Grietje Braskamp, dochter van Jan Braskamp en Jannetje Kistemaecker, in het Nortse bos komt niet overeen met die van haar geboortehuis, aan de Geertruijdesteeg, en Gerrit Broeckhuyse woont ook buiten dit gebied, aan de Angeliersgracht (de huidige Westerstraat). Toch is de aanwezigheid van textielbewerkers hier een opvallend aanknopingspunt met de beroepen van Margrietjes oom en van haar echtgenoot.

Palmgracht en Palmstraat

Er wordt vermeld dat het gezin van Gerrit Braskamp (1793) woonde aan de "Palmgracht op de hoek van de Wijde Gang". Er is een Wijde Gang bekend tussen de Palmstraat en de Willemstraat maar niet aan de Palmgracht. Het gezin van Gerrits broer Jan woonde aan de Palmstraat.

De Palmstraat met de ingang van de Wijde Gang rond 1920 De Palmgracht voor demping in 1895
De Palmgracht anno 2000

Rapenburg

Aaltjen Braskamp trouwt in 1737 met Mighiel Gabriels, die woont op het Rapenburg.

Rapenburg gezien vanuit de Montelbaanstoren, door Jacob Olie, 1863

Vinkenstraat

Bij zijn huwelijk met Maria Sybers in 1691 woont Jan Braskamp op de Vinkenstraat.

De Vinkenstraat rond 1900 door Breitner

Warmoesgracht

De Warmoesgracht lag op de plek waar nu de Raadhuisstraat is, een ontsluitingsweg naar het centrum die tussen 1893 en 1896 is aangelegd en ten koste is gegaan van grachten, bruggen en huizen in de oorspronkelijke stad.
Adriaan, de vierde zoon van Jan Braskamp woonde ten tijde van zijn huwelijk met Martha Reiners in 1805 op de Warmoesgracht 7.

De Warmoesgracht in 1864, met zicht op het Koninklijk Paleis

Kerken en kerkhoven

Karthuizer Kerkhof

Dit kerkhof was in de voormalige kloostertuinen van het Karthuizer Klooster, en is als zodanig in gebruik geweest tussen 1602 en 1860. Nu is dit het Karthuizerhof (Karthuizerstraat 21-131). Het kerkhof ligt drie straten verwijderd van de Palmgracht.

Op het Karthuizerkerkhof zijn begraven het tweede kind (Hendrik) van Margrietje Braskamp (1710) en Gerrit Braskamp (1794).

Nieuwe Kerk

In de Nieuwe Kerk trouwden Jan Braskamp en Jannetje Kistemaecker in 1678. In de Nieuwe Kerk werden gedoopt Benjamin, zesde kind van Jan Braskamp en Anna Winser, in 1781, en hun kleinzoon Jan, zoon van Adriaan Braskamp en Martha Reiners in 1806.

Noorderkerk

De Noorderkerk, op de Noordermarkt, is voltooid in 1623. Rond deze tijd werden ook de Westerkerk en de Zuiderkerk gebouwd, in de periode dat Amsterdam aan macht en omvang toenam en een ongekende bevolkingsgroei kende. Er was voortdurend behoefte aan stadsuitbreiding ťn aan meer kerken.

de Noorderkerk in de 17e eeuw

In de Noorderkerk zijn gedoopt twee kinderen van Stijntje Brascamp (1661 en 1663); Cornelia Braskamp, dochter van Dirck (1685); Johannes Braskamp, de zoon van Hendrick Braskamp (1731); Willem Hendrik (1770) en Anna Jacoba (1783), twee van de acht kinderen van Jan Braskamp en Anna Winser, en Andries (1789) en Adrianes (1792), zonen van Jan Braskamp en Maria Burggraaf.

Oosterkerk

De eerste Oosterkerk was een houten kerk op het Rapenburg, gebouwd rond 1659. Tussen 1669 en 1671 werd deze vervangen door de stenen Oosterkerk op het Wittenburg.
In de Oosterkerk zijn gedoopt Geertruijt, dochter van Herman Brascamp (1664) en Maria (1738), dochter van Anthony Braskamp.

Oosterkerk

Oude Kerk

Harmanus, de zoon van Margrietje Braskamp wordt in 1708 gedoopt in de Oude Kerk.

De Posthoorn

De Posthoorn is de benaming voor een statie, die verschillende kerkgebouwen heeft gekend. De eerste vermelding is uit 1642. Er was toen een kerkruimte in "'t Friesche Wapen" op de hoek van de Korte Prinsengracht en de Haarlemmerstraat. Rond 1687 verhuisde de kerk naar de statie De Posthoorn op Prinsengracht nummer 7, in de voormalige behuizing van de postkoets naar Haarlem. Hier is nog steeds een Posthoorn in de gevel te zien.
Het ging hier om een schuilkerk. Na de Alteratie in 1578 was het niet-gereformeerden verboden publieke godsdienstoefeningen te houden en werden katholieke kerkdiensten gehouden in woonhuizen en schuilkerken. Een bekend voorbeeld daarvan is de schuilkerk "Ons' Lieve Heer op Solder", nog steeds te bezoeken op Oudezijds Voorburgwal nummer 40.
Sinds 1861 staat er een Posthoornkerk aan de Haarlemmer Houttuinen nummer 55.

De doop van Herman Honckens, zoon van Geertruij Brascamp, in 1686 kan dus op een van de twee vroege locaties hebben plaats gevonden. Het is overigens niet onwaarschijnlijk dat met "RK Brouwersgracht" (bij de doop van het tweede kind van Geertruij) wordt verwezen naar de verhuisde Posthoorn (vlakbij de hoek met de Brouwersgracht).

hoek Prinsengracht - Brouwersgracht

Westerkerk

De bekende Westerkerk, ontworpen door Hendrik de Keijzer, is een van de kerken die begin zeventiende eeuw is gebouwd.
In de Westerkerk werden gedoopt Johannes Mattheus, de tweede zoon van Jan Braskamp en Anna Winser (1772), en Andries, het zoontje van Gerrit Braskamp (1793).
De twee jongste kinderen van Jan Braskamp en Anna Winser worden begraven op het Westerkerkhof; Anna Jacoba in 1785, anderhalf jaar oud, en in 1786 een dood geboren kindje zonder naam.

Zuiderkerk

De Zuiderkerk werd rond dezelfde tijd als de Noorderkerk en de Westerkerk gebouwd.
In de Zuiderkerk werden begraven Jacoba Braskamp in 1803 en haar zuster Aaltje, die in Apeldoorn woonde, in 1804.