Nazaten van
Jan Brascamp uit Geesteren
(1652 - 1757)

Jan Brascamp

Een van de stamvaders van de Brascamp families is Jan Brascamp, geboren rond 1590, waarschijnlijk in Geesteren. Hij is de zoon van ene Berent Brascamp - dit komt naar voren uit de vermelding van de ondertrouw van Jan met Geertruijt Hermans op 13 april 1617. Dit is de vroegste vermelding van de naam Brascamp.

Jan en Geertruijt krijgen drie kinderen: Christina (Stijntje), Herman en Margrita (Grietje). Het is onbekend wanneer en waar Jan Brascamp is gestorven. Zijn drie kinderen vinden we in de jaren vijftig van de zeventiende eeuw terug in Amsterdam. Een eeuw later, in 1757, zal de lijn van Jan Berentszoon Brascamp uitsterven met het overlijden van zijn achter-achterkleindochter Hermina.

Herman Brascamp en zijn zusters in Amsterdam

Herman Brascamp, de zoon van Jan, is snijdersgesel als hij in 1652 trouwt met de weduwe Grietje Claes. Herman en zijn vrouw wonen na het huwelijk op de Geertruijdesteeg. Zij krijgen vier kinderen, onder wie twee zoons.

De zusters van Herman, Stijntje en Grietje, trouwen ook in Amsterdam.
Stijntje trouwt met Jan Jansz en krijgt vijf kinderen, van wie de eerste (geboren in 1938) jong overlijdt. Haar jongste twee kinderen worden gedoopt in de Noorderkerk.
Grietje trouwt Rutgert Gerritz Poelman en krijgt twee dochters.

Het oudste kind van Herman Brascamp wordt genoemd naar zijn grootvader, Jan. Hij is kuiper van beroep. De tweede zoon, Dirck, is droogscheerder van beroep. Hij trouwt met Crijstina Blankerts, en krijgt een zoon en een dochter. Het jongetje, Gerrit, sterft vijf maanden na zijn geboorte. Het dochtertje wordt gedoopt in de Noorderkerk.

Geertruij Brascamp, jongste kind van Herman, trouwt met de katholiek Coenraet Honckens. Haar kinderen worden gedoopt in De Posthoorn en de RK kerk aan de Brouwersgracht. Geertruij overlijdt in 1699, op 35-jarige leeftijd.

Van Stijntje Brascamp, het tweede kind van Herman, wordt niets meer vernomen.

De lijn van Jan Berentszoon Brascamp wordt dus voortgezet met zijn kleinzoon Jan. Jan (hij noemt zich Braskamp) trouwt in 1678 in de Nieuwe Kerk met Jannetje Kistemaecker. Ook dit paar woont op de Geertruijdesteeg en krijgt vier kinderen. De oudste, Johannes, wordt geboren 1681. Hij trouwt in 1706 met Neeltje Wybrants.

Jan Hermanszoon Braskamp, overleden op het eiland Wright

Op 27 februari 1715 verschijnt voor een Amsterdamse notaris Neeltje Wybrants, samen met een buurvrouw, Femmetje Rutgers. De vrouwen verklaren op verzoek van Jannetje Kistemaker dat achttien jaar eerder een man op diens stoep stond, met de scheepskist van haar echtgenoot. Hij verklaarde dat hij deze had gekregen van een matroos, die voer op hetzelfde schip als haar man; het schip waarop de Graaf van Benthem kapitein was. Jan Braskamp was op het schip ziek geworden, en in Engeland aan wal gegaan. Hij was daar overleden, en begraven op het eiland Wright in het jaar 1697.

Femmetje Rutgers, meerderjarige ongehuwde dogter, en Neeltje Wijbrants, huijsvrouw van Jan Braskamp (…) hebben ten versoeke van Jannetje Kistemaker, weduwe van Jan Braskamp getuijgt en verklaard de waarheid te zijn: eerste dat sij meer dan 20 jaren herwaards kennisse en ommegang aan en met de requirante heeft gehadt: ende dat sij nu omtrent agtien jaren geleden ten huijse van de Requirante komende, de Requirante aan haar heeft vertoondt een scheepskist, en klagende tegens haar gesegt, dat die aan haar door een matroos van het schip, waar op te dier tijd de Grave van Benthem capitijn commandeerde, en haar man gevaren had, was t huijs gebragt, ende dat deselve aan haar hadde bekent gemaakt ende gesegt, dat haar voorn. man siek sijnde in Engeland van het voorn. schip aan land was gegaan, aldaar gestorven, en door hem op t eijlandt Wrigth begraven (...)

Jannetje Kistemaeker, dan zevenenzestig jaar oud, geniet volgens dit document dan "onderhoud van de eerwaarde broederen Diaconen van de Nederduijtsche Gereformeerde gemeente".

De kinderen van Jan Hermanszoon Braskamp

Zoals gezegd hadden Jan Braskamp en Jannetje Kistemaecker vier kinderen. De oudste, Margrietje,wordt geboren in 1681. Zij trouwt met Gerrit Broekhuyse, een droogscheerder, evenals haar oom Dirck. Bij het huwelijk wordt vermeldt dat zij woont in het grot nortse bos, oftwel het Groot Noortse Bos, het gezin woont later op de Angeliersgracht.
Margrietje krijgt drie kinderen. Het oudste wordt gedoopt in de Oude Kerk, de anderen bij de Evangelisch Lutherse gemeente De tweede kindje overlijdt als het een week oud is en wordt begraven op het Karthuizerkerkhof. Margrietje zelf sterft vier maanden na de geboorte van de jongste. Zij is dan dertig jaar oud. Na haar dood hertrouwt Gerrit nog twee maal.

Het derde kind van Jan en Jannetje, Harmanus, is schipper (varensman). Hij trouwt in 1715, op dertig-jarige leeftijd, met Annetje Jacobs. Het paar had geen kinderen. Zij woonden op de Lojersstraat.
Het vierde kind van Jan, het jongste broertje van Margrietje, Johannes en Harmanus, was Claes. Hij overlijdt als hij zes jaar oud is.

(In deze generatie was nog één Brascamp; Cornelia, dochter van Dirck. Zij trouwt met een adelborst, Henderick van Pothoven.)

De lijn wordt dus voortgezet met Johannes Braskamp en Neeltje Wybrants. Zij hadden twee kinderen; de enige Braskamps in de vierde generatie na Jan Berentszoon.
Van Johannes' zoon Jan wordt niets meer vernomen. Zijn dochter Hermina, geboren in 1710, trouwt op 29 mei 1750 met Jurriaan Kok. Hermina woonde op de Egelantiersgracht en later op 't Franse Pad. Zij overlijdt in 1757, een zevenjarige zoon achterlatend.