Aaltjen Braskamp uit Lochem
(1737)

Op 13 januari 1704 wordt Aaltjen Braskamp geboren, als oudste kind van Berent Braskamp en Anne Wagevoort. Het gezin woont in Lochem en zal uiteindelijk bestaan uit zes kinderen.
Als Aaltjen 33 is, trouwt zij in Amsterdam met Mighiel Gabriels. Over de verdere levensloop van het paar is niets bekend.

Amsterdam 22 Februari 1737 Mighiel Gabriels van Koninxbergen weduwnaar Sara Keerwolf op Rapenburg met Aaltje Braskam van Lochem oud 30 jaren op Marken, ouders doot geadsisteert met haar nigt Aaltje Asweerus. Hij weeskamer voldaan 13 Februari 1737.

De leeftijd van Aaltje ten tijde van het huwelijk lijkt onjuist in de akte vermeld. De geboortedatum in 1704 is vrij zeker.