Nazaten van
Hendrick Tonis uit Hattem
(1737 - 1794)

In 1708 trouwt een Hendrick Tonis in Hattem met Marritje Claes. Hun kinderen noemen zich Braskamp: Claes, Tonis (Anthony, Theunis), Lubbert en Dries (Andries).

Anthony Braskamp

Anthony Braskamp, geboren in 1711, vertrekt naar Amsterdam, waar hij in 1737 trouwt met Angenita Visser. Het paar heeft een dochter, Maria. Zij wordt gedoopt in de Oosterkerk. Theunis overlijdt op 30 oktober 1740; hij is dan broodbakker op de Singel.

Amsterdam, poortersboek 2 april 1738. Theunis Braskamp, van Swol, broodbakker heeft etc. ende heeren theasorieren het poortergeld betaalt.

Andries Braskamp

Theunis' broer Andries Braskamp, geboren in 1716, vertrekt in het jaar 1754 met zijn vrouw Stijntje en zes jaar oude dochtertje Marrigje naar Alkmaar. Daarvoor woonde hij onder andere in Zwolle, op de Voorstraat, en later in Zwartsluis. Het gezin wordt in de jaren na 1754 uitgebreid met drie zoons: Jan, Hendrik en Gerrit.

Van Marrigje en haar zoon Hendrik wordt hierna niets meer vernomen. De zonen Jan en Gerrit hebben de pioneersgeest van hun vader gerfd, en trekken naar de hoofdstad Amsterdam, waar zij trouwen en kinderen krijgen.
Het is niet bekend wanneer zij in de stad aankomen; zeker is dat Jan in 1788 trouwt met de 23 jaar oude Maria Burggraaf. Hij is dan 28 jaar oud. Het paar woont in de Palmstraat en krijgt twee zoons: Andries en Adrianes. De kinderen worden gedoopt in de Noorderkerk.

Op 3 december 1793 overlijdt Jan, zijn vrouw met twee kleine kinderen achterlatend. Hij wordt begraven op het Westerkerkhof. Zijn jongste zoon sterft een half jaar later, voor hij twee jaar oud is.

Gerrit Braskamp vergaat het niet veel fortuinlijker. Hij trouwt in april 1793 met Cornelia de Rijp, een weduwe. Hij wordt daarbij nog geassisteerd door zijn broer Jan. Gerrit en Cornelia wonen "op de Palmgragt, op de hoek van de Wijde Gang". Zij krijgen een zoon: Andries. Hij wordt gedoopt in de Westerkerk. Een half jaar later, op 29 mei 1794, sterft hij. Zijn vader was elf dagen eerder al overleden, en begraven op het Karthuizerkerkhof.
Bij zijn overlijden worden drie kinderen vermeld; hij had n kind. Het zou hier kunnen gaan om de twee kinderen van zijn (overleden) broer.

In 1794 wonen er twee weduwen Braskamp aan de Palmgracht. Binnen een tijd van een half jaar hebben zij ieder hun man en een kind verloren. Wat er van Andries, het enig overgebleven kind, geworden is, is onbekend.

Antonij Braskamp

De oudste zoon van Hendrick Tonis, Claes, was broodbakker (net als zijn broer Theunis) in Zwolle. Diens jongste zoon, Anthonij, dus een volle neef van Gerrit en Jan, trouwt in 1776 met een dienstmeid uit Amsterdam.

DTB Amsterdam 621 folio 210 verso 8 nov 1776. Anthonie Braskamp en Magdalena Overink, beide wonende te Zwol zijn alhier op acte van Joh P van Couwenberg predikant te Zwolle ingetekent. Acte verleent den 24 nove 1776 om te Zwolle te trouwen.