Nazaten van
Jan Brascamp, schipper uit Zutphen
(1686 - 1750)

Jan Harmensz Brascamp van Zutphen

Ongeveer tegelijkertijd met afstammelingen van Jan Berentszoon Brascamp woonden in Amsterdam nakomelingen van ene Harmen Braskamp uit Zutphen. Of beide families (waarin aan beide zijden zowel Braskamps als Brascamps voorkomen) elkaar kenden zullen we nooit weten. Wel is opvallend dat er in beide lijnen sprake is van een Harmannus/Hermanus die zoon is van een Jan die zoon is van een Herman/Harmen. De verwarring is compleet, als blijkt dat de Jan uit de ene lijn kuiper is, overlijdt op een schip, en een zoon heeft die varensman is, terwijl de Jan uit de andere lijn schipper is en een zoon heeft die kuiper is.

Op 1686 wordt voor het eerst melding gemaakt van "Jan Harmenz Brascamp, van Sutphin, schipper op Uijtrecht". Op 15 november wordt genoteerd dat hij het poortergeld (belasting) heeft betaald. Er is geen Harmen Brascamp (of een Jan) in Zutphen bekend.

Jan Brascamp trouwt op 27 april 1691, op veertigjarige leeftijd, met Maria Sybers. Hij is dan ponter op het haarlemmerveer, en woont op de Vinkenstraat. Maria woont voor haar huwelijk op de Herengracht.

Jan Harmenszoon Brascamp krijgt twee zoons: Hermanus (1693) en Hendrick (1696). Jan overlijdt in 1699. Hij woont dan op de Haarlemmerdijk , die dan nog vlak aan het IJ ligt.

Hendrick Braskamp

Van Jans oudste zoon Hermanus wordt niet meer vernomen dan dat hij in 1715 als makelaar het poortergeld voor de stad Amsterdam betaalt.
De jongste zoon, Hendrick Braskamp, is kuiper en wijnkoper van beroep. Hij trouwt in 1716 met Gerritje Eversdijk. Zij sterft dertien jaar later kinderloos. Twee maanden na haar dood hertrouwt Hendrick met Aaltje Wagenaar. Het paar krijgt een zoon, Johannes.
Hendrik woont in de Elandstraat op de hoek met de Hazenstraat; zijn zoon wordt gedoopt in de Noorderkerk, op 16 mei 1731. Na de dood van Hendrik, in 1734 hertrouwt Aaltje nog twee maal.

Op donderdagavond 3 augustus 1730, een half jaar na hun huwelijk, verschijnen Aaltje en Hendrik voor een notaris en laten een gezamenlijk testament opmaken.

Johannes Hendrickszoon Braskamp

Johannes Braskamp, het enige achterkleinkind van Jan Brascamp uit Zutphen, overlijdt in 1750 in dienst van de Oostindische Compagnie. Hij is dan 19 jaar.
Zijn vrienden Jan Hendrik Hantrop, wonende op het Rusland, en Jan Broekhuysen, wonende op de Pijpenmarkt, verklaren dit op 2 mei 1753 aan een notaris. Johannes (Jan) was op 1749 op het schip Zuijderburgh uitgevaren en later in een hospitaal in Batavia overleden. De vrienden verklaren dat Johannes behalve zijn nog in leven zijnde moeder geen familie had.

Gevende sij getuigen voor redenen van wetenschap, dat zij door gemeensame verkeeringe, welke zij met den overledene en familie in der tijd onderhouden hebben, hun gedeponeerde wel te weten, met offerte van 't selve met Eede confirmeren.

Het verhaal van Johannes Braskamp en de Zuiderburg kun je hier lezen.