Wolter David en Jan Brascamp uit Twello
(1824 - ca. 1857)

Peter Brascamp

Peter Brascamp werd geboren op 12 juni 1766 in Twello. Net als Willem Hendrik Braskamp, was hij een nazaat van Engelbert; de grootvader van Willem Hendrik was Peters overgrootvader. De huidige Brascamps stammen af van Peter via diens zoon Marten Hermsen.

Peter Brascamp trouwde in 1793 met Johanna Neck, dochter van een molenaar uit Voorst. Peter was landbouwer, boterhandelaar en carspelschrijver. In 1802 was hij gemeentebestuurslid in Voorst.
In 1801 kocht hij het huis Bemmels' Witteveen en in 1805 het herenhuis Hof ten Dale, later de Statenhoed geheten. Kort daarna raakte Peter echter in financiŽle moeilijkheden. In 1806 werd vanwege zijn vele schulden beslag gelegd op zijn bezittingen en tevens op die van zijn vader Engelbert, die zich borg had gesteld voor de schulden van Peter. Op 12 november 1807 overleed hij.

Peter en Johanna kregen acht kinderen. Twee van hen trokken als volwassene naar Amsterdam. Dit waren de oudste zoon Wolter David (geboren 3 augustus 1796) en de jongste zoon Jan (geboren 25 januari 1806).

Wolter David Brascamp

Wolter David is bakker. Hij doet belijdenis in Deventer en vertrekt naar Zwolle op 5 december 1820. Hij is dan vierentwintig jaar oud. Vier jaar later, op 1 april 1824, gaat hij met attestatie naar Amsterdam, waar hij woont op Boomstraat no 80.
Op 2 november 1825 trouwt hij met de acht jaar oudere Geesje ten Oever uit Zwartsluis. Het paar krijgt een dochter, Johanna Petronella. Zij wordt geboren op 6 januari 1828 en overlijdt elf jaar later.

Wolter David bevond zich niet in militaire dienst en trok bij de loting voor de Nationale Militie no 7 "hetwelk tot nog toe niet opgeroepen zijnde, hem tot geenen dienst heeft verpligt". Zijn signalement werd vermeld als onder andere: "lengte 1 el 796 strepen, haar en wenkbrauwen blond, oogen blauw, geen merkbare teekenen; aangezicht rond, voorhoofd plat, rest gewoon."

Wolter David overlijdt op 9 februari 1857.

Jan Brascamp

Wolters broer Jan trouwt op 27 oktober 1830 in Amsterdam met een twaalf jaar oudere weduwe uit die stad, Helena van Gorkum. Hij is dan molenaarsknecht en woont dan nog in Twello. Later was Wolter molenaar op de molen De Bok te Amsterdam.

Jan en Helena krijgen een zoon, Jan, die wordt geboren op 20 mei 1832. Hij overlijdt als hij 18 jaar oud is.

Jan Brascamp was in de Nationale Militie ingeschreven, lichting 1825, en op het no 51 ingelijfd bij de afdeling der kurassiers (zo heetten vroeger de huzaren, later ook dragonders) no 1. De stukken vermelden: "voor de tijd van een jaar behoorlijk gediend en dan den dienst ontslagen tegen het stellen van een plaatsvervanger. Signalement o.a. lengte 1 el en 760 strepen, aangezicht ovaal, voorhoofd rond, ogen blauw, neus dik, mond ordinair, kin rond, haar en wenkbrauwen blond, geen merkbare tekenen."