De schilder als verkoperDe Tijd 23 oktober 1939
         Blijkens een artikel in 1939 in De Tijd werd een duo aangehouden dat schilderijen ver boven de waarde verkocht, waaronder een schilderij van Braskamp. De schilderijen waren gekocht in Amsterdam en waren 3 4 gulden waard (25 35 Euro nu). De zaak kwam voor de Haarlemse Rechtbank op 8 februari 1940, met het meest uitgebreide verslag in de Oprechte Haarlemsche Courant. De uitspraak was twee weken later, vrijspraak, waarover alleen Het Vaderland bondig berichtte. De kwestie speelde in Aerdenhout. Blijkens het vonnis had Th B. zich voorgedaan als Th Braskamp en de andere verdachte zich als Nieuwenhuis. Ze hadden gezegd de schilderijen (die van Braskamp en Nieuwenhuis dus) zelf te hebben geschilderd wat volgens het vonnis niet het geval was. Info in het Stadsarchief van Amsterdam toont dat Th B. in een woonwagen woonde, ondermeer stoelenmatter, koopman en los werkman was en later ook kunstschilder. Eind WOII werkzaam in Duitsland en aldaar overleden in Hannover, in 1945.
Een interessante zaak dus, zonder dat hij licht laat schijnen op de achtergrond van Th Braskamp.

Hoewel de schilderijen uit Aerdenhout misschien niet representatief zijn voor het oevre van Th Braskamp lijkt het er toch op dat het geen kostbare kunstwerken zijn. Van 34 kunstwerken op deze site is de verkoopprijs bekend. Die varieert van 10 tot 375 met een gemiddelde van 97.

In de huidige verzameling is van tien schilderijen bekend dat ze aan de deur werden gekocht. Niet op z'n Aerdenhouts, maar we krijgen toch een glimp van verkopers bij vijf schilderijen die zich nu in Canada bevinden, gekocht in Utrecht, een schilderij gekocht in Alphen aan de Rijn, eentje in Santpoort, twee schilderijen waarvan de eerste is gekocht in Hilversum en de tweede een aantal jaren later op verzoek is geschilderd, en een schilderij in Zaandam.