Tentoonstelling 17 januari 2009


Op 17 januari 2009 heeft in Galerie Wit een tentoonstelling plaatsgevonden van schilderijen van Th Braskamp. Er waren in eerste instantie 29 kunstwerken van Th Braskamp. Een deel daarvan (12 stuks) zijn eigendom van Pim Brascamp en zijn beide zoons, en 5 waren er in bruikleen van de eigenaren. De overige 12 schilderijen zijn ingebracht door de aanwezige eigenaren, die 's ochtends tussen tussen half tien en half elf arriveerden. Er ontstonden levendige gesprekken over de schilderijen: kennelijk bindt het eigendom de bezitters. Bovendien was de dochter en overige familie van Barend van Dipten aanwezig. Van Dipten was een kunstschilder die enkele keren het pad van Th Braskamp heeft gekruist.
Volkomen onverwacht verscheen een echtpaar met een 30ste kunstwerk: een pasteltekening van een "Glazen pot met anemonen". Ze hadden op internet over de tentoonstelling gelezen.
Pim Brascamp hield een verhaal over de aanleiding om Th Braskamps op te sporen en over zijn gedachten over de kunstenaar.
Tevens gaf de heer S. Bregman van de Renkumse Galerie Bregman zijn mening over de schilderijen.

Op grond van de diversiteit van de vertoonde kunst en van de handtekeningen komen achter Th Braskamp diverse kunstenaars weg. Broodschilders die in de jaren dertig van de vorige eeuw (en ook nog wel na de oorlog) schilderijen produceerden met allerlei populaire voorstellingen. In veel gevallen werd er vermoedelijk later een handtekening onder gezet. Misschien een winkel die een aantal handtekeningen in voorraad had.
Blijft de vraag natuurlijk wie die winkel of iets dergelijks dreef en welke handtekeningen gebruikt werden. Misschien dat "Witte boerderij met kippen" aanknopingspunten levert. De volgende stap is om met behulp van ultraviolet te kijken of de handtekening er opgezet is nadat de verf al droog was, en ook om in de archieven van Kamers van Koophandel te duiken.

Inmiddels is het plan opgevat om bij het 100ste kunstwerk (nu zijn er 56 opgespoord die de handtekening van Th Braskamp dragen) opnieuw een tentoonstelling voor eigenaren te organiseren. Met het huidige tempo van opsporen zou dat in 2015 zijn.

In de rechterkolom staan allerlei links. Als u opmerkingen heeft of commentaar, svp een mailtje.


tentoonstellingsboekje webversie
foto's Achter deze link zitten foto's van de tentoonstelling.


Aris_Knikker Th Braskamp en Aris Knikker


terug