Braskamp en Brascamp in Amsterdam

Tussen 1652 en 1985 hebben circa 80 mensen met de achternaam Brascamp of Braskamp in Amsterdam gewoond, plus 22 kinderen van vrouwelijke Brascamps en Braskamps. Over deze ruim 100 mensen gaat deze site.

De volgende Braskamps passeren de revue:

Stijntje, Herman en Grietje Braskamp, geboren rond 1630 in Borculo, die in de glorietijd van Amsterdam naar de hoofdstad trokken, waarna hun familie daar vier generaties lang getuige was van misschien wel de spannendste periode in de Amsterdamse geschiedenis;

Jan Braskamp, ponter uit Zutphen, geboren rond 1646, die zich in Amsterdam vestigde en daar voor heel wat naamsverwarring zorgde;

de nazaten van Hendrick Tonis uit Hattem, die zich rond 1790 uit Alkmaar in de hoofdstad vestigden en daar een ongelukkig lot troffen;

Aaltjen Braskamp, geboren in Lochem in 1704, die trouwde met een Amsterdamse weduwnaar;

Jan Braskamp, boekhouder uit Apeldoorn, geboren in 1746, die evenals zijn zusters Jacoba en Aaltje naar Amsterdam vertrok en daar een welvarende familie stichtte waarvan de laatste Amsterdamse nazaat, Bernardus, in 1936 uit Amsterdam vertrok;

zijn verre neven, de broers Wolter David, bakker, en Jan, molenaar, uit Twello, die in 1825 en 1830 in Amsterdam trouwden, en wier beider kinderen daar stierven;

de onbekende Josephine Braskamp, een breister uit Amsterdam en stammoeder van de Franse Braskamps;

en de broers Jan en Gerrit Braskamp uit Zutphen, apothekersassistent en militair, die zich aan het begin van de twintigste eeuw korte tijd in Amsterdam vestigden.

Bronnen

De informatie over Braskamp en Brascamp is grotendeels ontleend aan het standaardwerk "Stamboom Brascamp, Braskamp, Klein Braskamp", 1e uitgave, uit 1992 door Pim Brascamp. Daarnaast is aanvullend onderzoek gepleegd in o.a. het gemeentearchief te Amsterdam, waarvan de resultaten reeds eerder zijn verwerkt elders op de website Genealogie Brascamp, Braskamp, Klein Braskamp.