Op zoek naar Th Braskamp

In de loop der jaren is van alles geprobeerd om de antecenten van Th Braskamp te achterhalen. Misschien een pseudoniem van Aris Knikker, zeker niet van Sophia Maria Braskamp - von Beckerath Glüsenkamp. De schilderijverkoper Th B die geverbaliseerd werd in Bloemendaal, of de hypothese dat het niet om één maar diverse schilders gaat? Allemaal doodlopende wegen tot op heden en de tijd schrijdt voort.

jaartalgebeurtenis
1980
Brief van Groningse kunstkenner over schilderij dat is gekocht in Concordia in Amersfoort.
1988
Bezoek aan de eigenaar van het schilderij gekocht in Concordia in Amersfoort.
1992
Vraag in radioprogramma naar de antecedenten van Th Braskamp door de eigenaar van "Holle bosweg"
1993
Naar aanleiding van "Holle bosweg" contact met ABN Doorn. Geen resultaat.
1993
In Amersfoorts gemeentearchief op zoek naar tentoonstellingen in Concordia. Er was er een op 15-22 oktober 1932. Geen catalogus.
1993
Informatie ingewonnen bij RKD. Huidige info is van mij afkomstig.
1993
Advertentie van Eva in de Telegraaf. Leverde twee schilderijen op: Boerenschuur aan 't Gein en Loosdrechtse plas.
1993
Naar aanleiding van "Boerenschuur aan 't Gein": Geen Th Braskamp in het archief van Bank de Bary.
1993
Informatie gezocht via Museumserver door Marten Brascamp, resulterend in Gemberpot met anemonen, aan de deur gekocht in Alphen aan de Rijn.
1999
Advertentie Alphens Nieuwsblad leidt tot Glazen vaas met anemonen en een mogelijke connectie met de kunstschilder Barend van Dipten (1891-1962).
1999
Informatie gezocht via Museumserver. Gerrit Heemskerk heeft geen info. In 2006 reactie van een eigenaar zonder verder resultaat.
2000
Correspondentie met Canadese familie uit Utrecht die vijf schilderijen (Witte boerderij met kippen, Plas met bootje en korenschoven, Zeilboot op 't IJ, De Waag op de Nieuwmarkt in Amsterdam) en een pentekening (Aken bij Montelbaanstoren Amsterdam) van Th Braskamp bezaten. Gekocht van de schilder zelf, die daartoe per auto naar Utrecht kwam; uit Amsterdam?
2002
Kentekens van auto's met eigenaren tussen 1929 en 1938 bekeken in Provinciaal Archief Haarlem. Wel een Brascamp, maar geen Th Braskamp.
2003
Naar aanleiding van "Boerenschuur aan 't Gein" naar Jongkindtentoonstelling in het Gemeentemuseum Den Haag 11 oktober 2003 t/m 18 januari 2004. Geen soortgelijk schilderij, wel een aquarel.
2007
Naar aanleiding van Zicht op 't IJ kijken naar bewoners van 1e Oosterparkweg 95, Amsterdam in de dertiger jaren vorige eeuw. Misschien een lijstenwinkel.
2009
Tentoonstelling naar aanleiding van 50ste Th Braskamp. Het lijkt erop dat er sprake is van diverse schilders, en dat Th Braskamp geen pseudoniem is van Aris Knikker.
2009
Correspondentie met Kunstkoopindex (via voormalige website). Weten zeker dat Th Braskamp één van de pseudoniemen is van Aris Knikker.
2012
Naar aanleiding van Berkenlaantje contact met een nazaat van Bernhardus Dons ("Utrechtse Kunstkring"), wat leidde tot contact met een nog bestaande lijstenmaker in Utrecht. Echter geen archief van voor WOII.
2012
Krantenartikelen uit 1939 en 1940 over rechtzaak over verkoop van schilderijen door C.W. en Th. B. tegen veel te hoge prijzen.
2015
Toestemming de stukken van de rechtzaak te bekijken in Noord-Hollands Archief te Haarlem. Th. B. is woonachtig in Amsterdam, maar is niet de Th Braskamp waarvan de handtekening op de schilderijen staat. Blijkens het Stadsarchief Amsterdam was Th. B. woonwagenbewoner, onder meer stoelenmatter, koopman en los werkman en later ook kunstschilder, laatstelijk tijdens WOII werkzaam in Duitsland, aldaar in Hannover overleden in 1945.
2019
Correspondentie rond Botters aan de kust en T.H. Barreveld en het idee dat het schilderij van Th Braskamp eigenlijk een echte Barreveld is.
2024
Naar aanleiding van correspondentie rond Boerderijtje met boerin met takkenbos over Willem van Oort gekeken naar een discussie op het forum van museumserver.nl. Wel dicht bij Willem van Oort, maar niet dichter bij Th Braskamp